baiviet_detail ỐNG CÁCH NHIỆT

ỐNG CÁCH NHIỆT

ỐNG CÁCH NHIỆT

ỐNG CÁCH NHIỆT

kithuatvien kithuatvien HUY CHUONG 2 HUY CHUONG 1 mat than tinh loc khong khi can bang do am son phu an mon
Hình ảnh công ty Hình ảnh công ty
ỐNG CÁCH NHIỆT

 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT TRẮNG – VIỆT NAM

Dày 10mm – 15m/1cuộn

 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT XÁM – VIỆT NAM

DÀY 10mm – 2m/1cây

 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT CAO SU

SUPERLON : Malaysia

ARMAFLEX: Thái Lan

AEROFLEX: Thái Lan

KFLEX: Thái Lan

 

ỐNG CÁCH NHIỆT CAO SU CÓ LỚP BẠC

Thermobreak: Úc

 

 

 

 

Bảng quy cách ống cách nhiệt Superlon – Malaysia

Đường kính/độ dày (mm)

10mm

13mm

19mm

25mm

32mm

Chiều dài

D 6

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 10

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 13

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 16

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 19

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 22

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 25

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 28

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 35

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 42

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 48

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 54

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 60

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 76

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 89

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 114

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 140

x

x

x

x

x

1.83m/cây

 

Bảng quy cách ống cách nhiệt Armaflex – Thái Lan

Đường kính/độ dày(mm)

9mm

13mm

19mm

25mm

32mm

38mm

50mm

Chiều dài

D6

x

x

x

 

 

 

 

2m/cây

D10

x

x

x

x

 

 

 

2m/cây

D12

x

x

x

x

x

 

 

2m/cây

D15

x

x

x

x

x

x

 

2m/cây

D20

x

x

x

x

x

x

 

2m/cây

D22

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D25

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D28

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D32

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D36

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D42

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D48

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D54

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D60

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D67

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D73

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D76

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D80

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D89

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

 

Download
Sản phẩm cùng loại
0944551900 0937091930