ỐNG CÁCH NHIỆT

ỐNG CÁCH NHIỆT

ỐNG CÁCH NHIỆT

HUY CHUONG 2 HUY CHUONG 1 URUSARA AM TRAN TU DUNG VAN PHONG AP TRAN GIAU TRAN ONG GIO CONG NGHIEP TU DUNG CONG NGHIEP VAM REMOTE
Hình ảnh công ty Hình ảnh công ty
ỐNG CÁCH NHIỆT

 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT TRẮNG – VIỆT NAM

Dày 10mm – 15m/1cuộn

 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT XÁM – VIỆT NAM

DÀY 10mm – 2m/1cây

 

 

ỐNG CÁCH NHIỆT CAO SU

SUPERLON : Malaysia

ARMAFLEX: Thái Lan

AEROFLEX: Thái Lan

KFLEX: Thái Lan

 

ỐNG CÁCH NHIỆT CAO SU CÓ LỚP BẠC

Thermobreak: Úc

 

 

 

 

Bảng quy cách ống cách nhiệt Superlon – Malaysia

Đường kính/độ dày (mm)

10mm

13mm

19mm

25mm

32mm

Chiều dài

D 6

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 10

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 13

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 16

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 19

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 22

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 25

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 28

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 35

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 42

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 48

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 54

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 60

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 76

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 89

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 114

x

x

x

x

x

1.83m/cây

D 140

x

x

x

x

x

1.83m/cây

 

Bảng quy cách ống cách nhiệt Armaflex – Thái Lan

Đường kính/độ dày(mm)

9mm

13mm

19mm

25mm

32mm

38mm

50mm

Chiều dài

D6

x

x

x

 

 

 

 

2m/cây

D10

x

x

x

x

 

 

 

2m/cây

D12

x

x

x

x

x

 

 

2m/cây

D15

x

x

x

x

x

x

 

2m/cây

D20

x

x

x

x

x

x

 

2m/cây

D22

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D25

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D28

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D32

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D36

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D42

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D48

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D54

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D60

x

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D67

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D73

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D76

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D80

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

D89

 

x

x

x

x

x

x

2m/cây

 

Download
Sản phẩm cùng loại
028.3826.8153 0944 551 900