ỐNG ĐỒNG CÂY

ỐNG ĐỒNG CÂY

ỐNG ĐỒNG CÂY

HUY CHUONG 2 HUY CHUONG 1 URUSARA AM TRAN TU DUNG VAN PHONG AP TRAN GIAU TRAN ONG GIO CONG NGHIEP TU DUNG CONG NGHIEP VAM REMOTE
Hình ảnh công ty Hình ảnh công ty
ỐNG ĐỒNG CÂY

 

Bảng quy cách ống đồng cây Hailiang

Đường kính/ độ dày(mm)

0.61

0.65

0.71

0.75

0.81

0.85

0.91

1

1.2

1.4

Chiều dài

D 12.7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 15.88

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 19.05

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 22.22

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 25.40

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 28.58

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 31.75

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 34.93

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 41.28

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

2.9m/cây

D 53.94

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2.9m/cây

D 66.67

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2.9m/cây

D 76.20

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2.9m/cây

 

 

Download
Sản phẩm cùng loại
028.3826.8153 0944 551 900