ỐNG ĐỒNG CUỘN

ỐNG ĐỒNG CUỘN

ỐNG ĐỒNG CUỘN

kithuatvien kithuatvien HUY CHUONG 1 mat than tinh loc khong khi can bang do am son phu an mon
Hình ảnh công ty Hình ảnh công ty
ỐNG ĐỒNG CUỘN

Bảng quy cách ống đồng cuộn

Đường kính/ độ dày(mm)

0.51

0.55

0.61

0.65

0.71

0.75

0.81

0.85

0.91

1

Chiều dài

D 4.75

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 6.35

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 7.94

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 9.52

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 12.7

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 15.88

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 19.05

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 22.22

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

Download
Sản phẩm cùng loại
028.3826.8153 0944 551 900