ỐNG ĐỒNG CUỘN

ỐNG ĐỒNG CUỘN

ỐNG ĐỒNG CUỘN

HUY CHUONG 2 HUY CHUONG 1 URUSARA AM TRAN TU DUNG VAN PHONG AP TRAN GIAU TRAN ONG GIO CONG NGHIEP TU DUNG CONG NGHIEP VAM REMOTE
Hình ảnh công ty Hình ảnh công ty
ỐNG ĐỒNG CUỘN

Bảng quy cách ống đồng cuộn

Đường kính/ độ dày(mm)

0.51

0.55

0.61

0.65

0.71

0.75

0.81

0.85

0.91

1

Chiều dài

D 4.75

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 6.35

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 7.94

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 9.52

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 12.7

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 15.88

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 19.05

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 22.22

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

Download
Sản phẩm cùng loại
028.3826.8153 0944 551 900